20 Ekim 2021 Çarşamba
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Yenibiris.comdan İstihdam Araştırması
24 Mayıs 2008 Cumartesi 13:09

Yenibiris.com'dan İstihdam Araştırması

Yenibiris.com, yaptığı bir araştırmayla, üretim-imalat sektörünün istihdam yapısını ve beklentilerini saptadı.

Yenibiris.com, üretim-imalat sektörünün istihdam yapısını araştırdı. Bireysel tarafta 3.237 kişi, kurumsal tarafta ise 178 insan kaynakları yöneticisi ile görüşülerek yapılan araştırmada, hem çalışan, hem de işveren açısından önemli bulgulara ulaşıldı.

Yenibiriş Genel Müdürü Deniz Ceylan Kılıçlıoğlu, üretim-imalat sektörünün ekonominin önde gelen istihdam sağlayıcılarından olduğunu ve bu tür bir çalışmanın sektörle ilgili güncel bilgileri elde etmek bakımından gerekli olduğunu belirtti. Araştırma bulgularını değerlendiren Kılıçlıoğlu, işverenlerle iş arayanların beklentilerinin farklı olduğuna işaret etti. Kılıçlıoğlu, "İş arayanın beklentilerini ve işverenin istihdam yapısını görmek sektördeki istihdam sorununa çözüm geliştirmek için şart" dedi.

Üretim-imalat sektöründe iş/çalışan aramada tercih edilen yöntem/kanallar
Bireysel katılımcılar toplamda %72 ile ortalama 0-6 ay arasında iş aradıklarını belirtirken, tercih edilen iş arama yöntemi olarak da %32 ile Internet"te iş ve insan kaynakları siteleri ilk sırada yer aldı. Internet"i %24 oranı ile gazete, dergi, yazılı basın ve %19 oranı ile tanıdık vasıtasıyla iş arama seçenekleri izledi.

Kurumsal tarafta ise beyaz yaka çalışanlarını aramada tercih edilen yöntemlerin başında %24 ile gazete, dergi, yazılı basın, %23 ile Internet"te iş ve insan kaynakları siteleri, %17 ile firmaya yazılı/kapıdan başvuru geliyor. Mavi yaka çalışanlarını aramada ise gazete, dergi, yazılı basının öne çıktığı görülüyor. Araştırmaya katılan işverenlerin %86"sının iş ve insan kaynakları sitelerinde üyelikleri var.

Araştırmaya göre katılımcıların %40"ı İstanbul"da yaşıyor ve çalışılmak istenen şehir tercihinde de İstanbul toplamda %44"lük bir orana sahip.

Üretim-imalat sektörü istihdam haritası
Üretim-imalat sektörü araştırmasına katılanların iş hayatında çalıştıkları sektörlere bakıldığında, %40"ı üretim-imalat sektöründe çalışıyor ya da çalışmış. Bu oran iş değiştirmeyi düşünen katılımcılarda %43.

Üretim - imalat sektöründe çalışmak ister misiniz? sorusuna katılımcıların %65"i olumlu yanıt verirken, bu oran ilk işini arayanlarda %93 oranında. Sektörde deneyimi olan kişilerde bundan sonraki iş hayatında çalışılmak istenen sektörler içinde üretim - imalat sektörü tercihi %30"lara düşmekte. Bu oranlara bakarak, sektörde çalışanların iş arayışına girdiklerinde ağırlıklı olarak başka sektörlere yöneldiklerini söyleyebiliriz.

Katılımcılar çok yüksek oranla, toplamda %79 ile özel sektörde çalışmayı tercih ederken, kamu sektörü tercihler içinde %14 oranında kaldı. Özel sektör içinde de katılımcılar, %55 oranında holding veya holding şirketleri/büyük şirketlerde çalışmak istediklerini ifade etti. İş değiştirmeyi düşünen katılımcılarda bu oran %58"e ulaştı. Özel sektörde çalışılmak istenen kurum/şirket ortaklık yapısı olarak ise, %40 oranında yerli sermayeli şirketler, %30 oranında yabancı sermayeli şirketler sonucu çıktı.

Üretim-imalat sektöründe iş deneyimi
Çalışma hayatında 0-2 yıl deneyimli olanların oranı %26. Bu orana 3-5 yıl deneyimliler de eklendiğinde, 0-5 yıl arasında çalışanların oranı %48 oluyor. Şu an çalışılan işyerinde çalışma süresi 12 ay ve daha az olanların oranı %43. Bunu %23 ile 1-2 yıl arası çalışanlar takip ediyor.

Araştırma, üretim-imalat sektöründe işveren için iş deneyiminin eğitimden daha önemli olduğunu ortaya koyuyor. İş başvurusunda bulunan beyaz yakalı adayların özgeçmişlerinde en çok dikkat edilen bölüm %34 oranla iş deneyimi. Eğitimin oranı %30 olarak görülüyor. Mavi yakalı adayların özgeçmişlerinde en çok dikkat edilen bölüm yine %28 ile iş deneyimi olarak ortaya çıkıyor. Bu oranı %22 ile eğitim takip ediyor.

AR-GE yükselen değer
Araştırmaya göre, üretim-imalat sektöründe bireylerin en çok çalışmak istedikleri iş alanı %9 ile araştırma ve geliştirme. Bunu %8 ile ofis işleri izlerken, mali işler-finansman %7 ile üçüncü sırada.

Çalışılmak istenen iş alanları içinde diğer yanıtını verenler %7, mühendislik ise %6"lık bir orana sahip. Kalite-kontrol-güvence, üretim-makine operatörü ve sekreterya-ofis yönetimi ise %5"lik oranlara sahip.

Araştırmaya göre, genel yönetim, üretim planlama, pazarlama ve ürün yönetimi-geliştirmenin oranları %4. Şoför-güvenlik vb., bakım-servis-onarım, satış ve satış hizmet sonrası destek ise %3"lük oranlara sahip. Bunları sırasıyla ithalat-ihracat, idari işler, insan kaynakları, satın alma, halkla ilişkiler, bilgi teknolojileri, müşteri ilişkileri-CRM, yiyecek içecek hizmetleri, mağaza-kasa, mağaza-depo takip ediyor.

Sektör bayi takip ve geliştirmeciler arıyor
İşverenler tarafında önümüzdeki 1 senede alım yapılacak bölümler açısından ise tablo oldukça farklı görünüyor. Bayi takip ve geliştirme %10 ile ilk sırada yer alırken, araştırma ve geliştirme %9 ile ikinci sırada bulunuyor. Üçüncü sırada ise %8 ile bakım-servis-onarım var.

Araştırmaya göre iş geliştirme %7"lik bir orana sahip. Bunu %6 oranı ile pazarlama, ürün yönetimi-geliştirme ve satış takip ediyor. Güvenlik, bilgi teknolojileri, müşteri ilişkileri -CRM ve sekreterya-ofis yönetimi ise %5"lik oranlara sahipler. Bunları takiben %4"lük oranlarla idari işler, diğer, genel yönetim, halkla ilişkiler, satış hizmet sonrası destek, stratejik planlama, üretim planlama ve mali işler finansman geliyor. Yiyecek içecek hizmetleri, üretim-makine operatörü, insan kaynakları, hukuk, %3"lük oranlara sahip.

Listenin en sonunda ise, merchandising, mağaza - depo, satış - hizmet sontası destek, veri girişi %2, mağaza - iade, iç kontrol - teftiş, ithalat - ihracat, kalite kontrol - güvence ve mühendislik ise %1 oranlarla yer alıyor.

Eğitim düzeyleri
Ankete katılanların %39"u lisans eğitimi alanlardan oluşurken, lisans eğitiminde öne çıkan bölümlerin %50 oranla mühendislik dalları olduğu görüldü. Yine ankete katılanların %24"ü meslek yüksek okulu, %16"sı meslek lisesi mezunlarından oluşuyor. Bunların eğitim aldığı bölümlerin başında ise %22 oranı ile makine bölümü geliyor.

İşverenlerin firmalarında yer alan iş gücünün eğitim düzeylerine bakıldığında, %25 ile lise eğitiminin ilk sırada olduğu gözlemleniyor. Bunu %22 ile lisans eğitimi, %21 ile meslek yüksek okulu ve %18 ile meslek lisesi takip ediyor.

Üretim-imalat sektöründe mevcut iş gücü yapısı
Araştırmaya katılan firmalardaki mevcut iş gücü yapısına bakıldığında, çalışanların %45"inin 26-35 yaş arasında olduğu, %41"inin ise 21-25 yaş arasında olduğu görülüyor. Çalışanların ortalama kıdemi %43 ile 1-3 yıl arası, %40 ile 4-7 yıl arasında. Mevcut iş gücünün %67"si erkek. Çalışmaya katılanların %67"si, firmalardaki iş gücü devir oranının %5 ve altında olduğunu belirtti.

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
ÜYE İŞLEMLERİ


A1Haber - Poldy İnsan Kaynakları