19 Nisan 2021 Pazartesi
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TÜSİADdan YÖK Kontenjanları Açıklaması
04 Haziran 2009 Perşembe 14:27

TÜSİAD'dan YÖK Kontenjanları Açıklaması

TÜSİAD: "Öğrenci kontenjanları ve bölümler arası geçiş ile ilgili tartışmalar, yükseköğretimde reform ihtiyacının aciliyetini bir kez daha gündeme getirmiştir."

TÜSİAD, üniversitelerin 2009-2010 öğrenci kontenjanları ve bazı vakıf üniversitelerinde bölümler arası geçiş düzenlemeleri ile ilgili son dönemde gündeme gelen tartışmalar üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada aşağıdaki görüşlere yer verildi:

"Yükseköğretim sisteminin, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve bilim alanında ilerlemenin sağlanmasının yanı sıra işgücü piyasasının ihtiyaçlarının karşılanmasına, rekabet gücü artışına ve ekonomik büyümeye destek olması gereklidir. Yükseköğretimi düzenleyen tüm karar ve işlemlerde bu bakış açısıyla hareket edilmesi önem taşımaktadır.

Yükseköğretim Kurulu"nun, ilahiyat fakültelerine üniversitelerin talep ettiğinden çok daha yüksek kontenjanlar tanımasını da içeren kararı tartışma konusu olmuştur. Söz konusu kararın, ülkemizin insan gücü ihtiyacı duyduğu alanlarla ilgili diğer yükseköğretim programları açısından, kaynakların en iyi kullanımı bağlamında sakıncalar doğurması beklenmelidir. Lisans ve ön lisans programlarında öğrenci kontenjanları ile ilgili kararların hangi akademik ve işgücü piyasası gereksinimlerine dayanılarak alındığı anlaşılamamaktadır. Türkiye"de 1000 kişiye düşen araştırmacı sayısı 2.3 iken, AB ve OECD ülkelerinde ise bu rakam ortalama 6"nın üzerindedir. Yükseköğretim ile ilgili düzenlemeler yapılırken Türkiye"deki araştırmacı sayısının artırılması gibi rekabet gücümüzü yükseltecek ve bilgi toplumuna geçişimizi hızlandıracak politikalar da göz önünde bulundurulmalıdır.

Öğrenci kontenjanlarının yanı sıra bazı vakıf üniversitelerinde bölümler arası geçişte uygulanan düzenlemeler hakkında yaşanan tartışmalar, yükseköğretimde "özerklik ve hesap verilebilirlik" odaklı bir reform ihtiyacının aciliyetini bir kez daha gündeme getirmiştir. Yükseköğretim Kanunumuz merkeziyetçi bir anlayışa sahiptir ve dünyada yükseköğretimin gelişme çizgisine uyum sağlamakta zorlanmaktadır. İdari ve mali özerkliği sağlayan, ademi merkeziyetçi, kurumların yaratıcılığını ve kimliklerini ön plana çıkaran ve üniversitelerin birbirleri ile rekabet edebilmelerine fırsat tanıyan bir sistemin tasarlanması son derece önemlidir.

Böyle bir sisteme ulaşmak için, üniversiteler, ulusal strateji ve vizyona uygun olarak, kurum içi konularda kendi kararlarını verebilmek için gerçek anlamda özerk olmalıdır. Hesap verebilirliğin sağlanmasını güvence altına almak üzere, kalite güvence sistemleri yaygınlaşmalı ve üniversitelerde kurum dışından paydaşların yer aldığı danışma kurulları oluşturulmalıdır. Yeniden yapılanacak sistemde, Yükseköğretim Kurulu, yükseköğretimin ve sistemin geleceğine ilişkin konular üzerine hükümete politika önerilerinde bulunacak bir eşgüdüm organı rolünü yerine getirmelidir.

Yükseköğretimde reform çalışmalarının geniş tabanlı ve katılımcı bir süreç çerçevesinde yürütülmesi, sistemin tüm kurumları ve paydaşları tarafından reformun özümsenmesi açısından büyük önem taşımaktadır."

Yükseköğretim reformu ile ilgili TÜSİAD yayınları ile ilgili detaylı bilgiye internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz:

"Türkiye"de Yükseköğretim: Eğilimler, Sorunlar ve Fırsatlar", 2008
"Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması: Temel İlkeler", 2003

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
ÜYE İŞLEMLERİ


A1Haber - Poldy İnsan Kaynakları