17 Ekim 2021 Pazar
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TÜSİAD Genç Hukukçuları Ödüllendiriyor
08 Ocak 2008 Salı 13:55

TÜSİAD Genç Hukukçuları Ödüllendiriyor

TÜSİAD, 40 yaşın altındaki hukukçulara En İyi Genç Hukukçu Ödülü verecek. Ödülün 2008 yılı teması, idare hukuku olarak belirlendi.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), kamuoyunda hukuk devleti bilincinin güçlendirilmesine katkı sağlamak ve genç hukukçuları özgün çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla, her yıl açıklayacağı farklı bir hukuk temasındaki çalışmalarıyla başvuran 40 yaşın altındaki hukukçulara En İyi Genç Hukukçu Ödülü verecek. Ödülün 2008 yılı teması, idare hukuku olarak belirlendi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Pekin Baran, En İyi Genç Hukukçu Ödülü ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“TÜSİAD, ekonomik, sosyal ve siyasi konularda araştırma raporu yayınlama, konferans düzenleme ve görüş açıklamanın yanısıra teşvik edilmesinde yarar görülen alanlarda ödüller tesis etmektedir. TÜSİAD’ın, Kalite Derneği ile Kalite, Türkiye Bilişim Vakfı ile e-Türkiye, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile Teknoloji konusunda, özel ve kamu sektörünü teşvik etmeye yönelik ödülleri bulunmaktadır. TÜSİAD, bu bağlamda, genç hukukçuları özgün çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla 2008 yılı itibariyle En İyi Genç Hukukçu Ödülü verme yönünde bir karar aldı.

TÜSİAD’ın hukuk alanında bir ödül vermesi fikri, iki noktadan doğdu. Bunlardan ilki, kamuoyunda hukuk devleti bilincinin güçlendirilmesine katkı sağlamaktır. Hukuk devleti kavramı, devletin tüm işlem ve eylemlerinde, anayasaya ve hukuk kurallarına uyması ve bu kurallarla bağlı olması anlamına gelmektedir. Demokratik bir toplumda yaşamanın doğal bir sonucu olarak, çağdaş bir devletin olmazsa olmaz şartlarından biri olan hukuk devleti ilkesinin tam anlamıyla yaşama geçmesi gerekmektedir.

TÜSİAD ayrıca, ödül aracılığı ile hukuk alanında mevcut tartışmalara yeni boyutlar kazandıran, yeni tartışmalar doğuran, önemli hukuki boşlukları dolduran ve en önemlisi başka çalışmalara ilham veren hukuk çalışmalarının artmasını amaçlamaktadır. Bu çalışmaların genç hukukçular tarafından gerçekleştirilmesi, bizi hiç şüphesiz ayrıca memnun edecektir.

Her yıl ayrı bir konunun değerlendirmeye alınacağı TÜSİAD En İyi Genç Hukukçu Ödülü’nün 2008 yılı konusu, “idare hukuku” olarak belirlendi. Bunun altında yine “hukuk devleti ilkesi”nin zorunlu bir sonucu olarak, hukuk düzeninde istikrarın ve hukuk güvenliği sürekliliğinin sağlanması gereği yatmaktadır. Bu çerçevede, hukuk düzeninde istikrarın sağlanmasına engel olacak nitelikte sübjektif uygulamalardan kaçınılması gerekmektedir. Örneğin, devletin tasarrufları sonucunda belirli hukuki statülere giren ve yasal olarak haklar kazanan bireylerin, bu haklarının takdire dayalı keyfi uygulamalar neticesinde kaldırılması ya da geri alınması yönündeki devlet tasarrufları, hukuk güvenliği ilkesini zedelemektedir. Devletin kamu kudreti ayrıcalıklarından yararlanmasının sınırını da hukuk güvenliği ilkesinin belirlemesi gerekmektedir.

Bu noktadan hareketle, ödüle aday hukukçuların, idarenin işlemlerinde hukuk güvenliği ilkesi ve ekonomik haklar açısından kamu yararı ve birey hakları dengesi konularını işleyen çalışmalar ile başvurmalarını bekliyoruz. TÜSİAD En İyi Genç Hukukçu Ödülü’nün, Türkiye’de hukuk devleti bilincinin geliştirilmesi sürecine katkı sağlamasını ve genç hukukçuları bu yönde cesaretlendirmesini diliyorum.”


Başvuru Koşulları

TÜSİAD En İyi Genç Hukukçu Ödülü için başvurular 30 Eylül 2008 gününe kadar kabul edilecektir.

Ödüle başvuran çalışmalarda;
 mevcut analizlere farklı ve yetkin bir bakış açısıyla yaklaşması,
 mevcut tartışmalara yeni boyutlar kazandırması veya yeni tartışmalar doğurması,
 çözüm yolunda önemli hukuki boşlukları doldurması,
 başka çalışmalara ilham verir olması nitelikleri aranır.

Başvuru sahiplerinin;
 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
 Lisans veya lisansüstü düzeyde hukuk eğitimi almış olması,
 Başvuruların son teslim tarihinde 40 yaşından gün almamış (30 Eylül 1969 tarihinden sonra doğmuş) olması gereklidir.

Başvuru sahipleri;
 detaylı ve fotoğraflı özgeçmişleri,
 hukuk alanında bugüne değin gerçekleştirdikleri tüm çalışmalarının bir listesi,
 ödüle başvuru için değerlendirmeye alınacak çalışması (yayınlanmış veya yayınlanmamış bilimsel nitelikte hazırlanmış rapor, kitap, makale, not vb.) ile birlikte şahsen aday olur.

Başvurunun tamamlanması için, başvuranın bu dokümanları elektronik ortamda veya 7 nüsha halinde çoğaltarak açıklanan son başvuru tarihi mesai bitimine kadar TÜSİAD’a teslimi gereklidir.

Ödüle hak kazanan, 15.000 YTL tutarında para ödülü ile ödüllendirilecektir.

Ödülü kazanan başvuru sahibinin çalışmasının, bir kereye mahsus olmak ve ücretsiz dağıtılmak üzere, çoğaltma ve yayma hakları TÜSİAD’a ait olacaktır. Çoğaltılan çalışmadan 30 adet yazara verilecektir.

Ödül jürisi:

Jüri Başkanı: Ender Çetinkaya, Eski Danıştay Başkanı
Jüri Üyeleri : Pekin Baran, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Metin Günday, Ankara Üniversitesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Celal Erkut, Galatasaray Üniversitesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
Av. Kazım Kolcuoğlu, İstanbul Barosu Başkanı

Ödül sekreterliğini ve jüri çalışmalarının koordinasyonunu TÜSİAD Genel Sekreterliği üstlenecektir.

Ödül şartnamesi, ödül konusu açıklaması ve ödül başvuru formu www.tusiad.org adresinde mevcuttur.

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
ÜYE İŞLEMLERİ


A1Haber - Poldy İnsan Kaynakları