18 Şubat 2020 Salı

Sabancı Üniversitesi BT Yüksek Lisans Programı

İlk kez 2002-2003 akademik yılında uygulanmaya başlanan, Türkiye'de endüstri gereksinimlerini dikkate alarak tasarlanması nedeniyle, benzer programlardan önemli ölçüde farklılık taşıyan Sabancı Üniversitesi BT Yüksek Lisans Programı hakkında program yöneticisi Dr. Hasan Sait Ölmez ile konuştuk.

BT Yüksek Lisans Programı hakkında bilgi verir misiniz ?

BT Yüksek Lisans Programının ön çalışmalarına 2001 yılı sonunda başladık ve 2002 yılı güz döneminde eğitime başladık. Bir yıllık araştırma sürecinde program kapsamında verilecek dersler, derslerin format ve işlenme biçimi, derslerin kimler tarafından verileceği gibi hususlar üzerinde araştırmalar yaparak programın altyapısı ortaya çıkardık. Programın tasarımında hareket noktamız, katılımcılarımıza endüstri beklentilerini karşılayabilecek kalibrede uluslararası düzeyde bir mesleki profil kazandırmaktı. Programın içeriğinden formatına kadar bu husus özellikle belirleyici oldu.

Ders programı hakkında bilgi verir misiniz ?

Ders programı, teknolojideki değişiklikleri, endüstri taleplerini ve yakın dönemde istihdam ihtiyacı ortaya çıkması muhtemel alanları yakın takip eden ve müfredatı bu yönde hızla güncelleyen dinamik bir program. Bunu da gerektiğinde yurt dışından eğitmen sağlayarak yapıyoruz. Mevcut müfredat bilgisayar ağlarından işletim sistemlerine, veritabanı uygulamalrında yazılım mühendisliğine geniş bir alanı kapsayan içerik açısından oldukça zengin ve uygulamalı bir program.

Adayların, bu programa hazır olup olmadıklarını ölçmesi için yapması gerekenler nelerdir ?

Program için adaylarda belli bir bilgi birikimi aramamakla birlikte özellikle mülakatlar sırasında adayların bu programa gereken zaman ve emeği ayırıp ayıramayacaklarını doğru değerlendirmeye çalışıyoruz. 1 yıl gibi kısa bir zamanda Bilgi Teknolojilerinde çok geniş bir spektrumu kapsayan alanlarda teknik içeriği zengin 11 ders verilmektedir. Bu nedenle katılımcıların programdaki başarısını artırmak üzere programdan beklentilerini anlamak ve kendilerinin buna nasıl katkıda bulunacaklarını öğrenmek bizim için öğrenci kabul sürecinde çok önemli.

Programa katılan kişilerin mezuniyet sonrası için kariyer hedefleri neler olmalıdır ?

Bu nokta bir katılımcıdan diğerine çok farklılıklar gösterebilir. Biz mezun öğrencilerimizin network ya da yazılım alanında gayet başarılı olabileceklerine inanıyoruz. Zaten mezunlarımızın sektörde aldıkları görevler de bu inancımızı destekliyor. Ancak program içerik ve kapsamındaki zenginliğin ben girişimci ruh taşıyan katılımcılar için oldukça yararlı olduğu düşüncesindeyim.

Programı bilişim sektöründe veya farklı sektörlerde bilişim alanında çalışan kişilerin tercihi konusunda düşünceniz nedir ? Önceki iki akademik yılda programa katılan öğrenciler arasında gerek bilişim sektöründe gerekse farklı sektörlerin bilişim alanında 10 yılın üzerinde sektör deneyimi bulunan adaylardan lisans derecesini yeni almış adaylara kadar oldukça geniş bir katılımcı profiline tanık olduk. Programa katılmadan önceki bilgi birikimi ne olursa olsun, öğrenme arzusunda olan ve gereken emeği gösteren öğrencilerimizin tümü çok başarılı oldu.

Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı yöneticisi olarak bir yöneticinin sahip olması gereken bilişim teknolojisi yetkinlikleri hakkında görüşünüz nedir ?

BT bugün hemen tüm sektörlerdeki şirketlerin önemli bir parçası olduğuna gore iyi bir yöneticinin öncelikle teknolojinin şirkete nasıl faydalı olacağını ve iş akışının hangi aşamalarında bu teknolojinin iş prosesini iyileştireceğini doğru anlamış olması gerekir. Bu anlamda BT'den sorumlu yönetici konumundaki kişilerin de sorumluluğu artıyor. Son yıllarda BT yöneticilerinin seçiminde liderlik ve yönetime katkı vasıflarının çok önemli hale geldiklerinden bahsetmek isterim. Yeni trend, BT operasyonunun artık kurumların iş modeline senkronize olmuş, kaynakları verimli kullanma ve iş sürecini iyileştirme yönünde etkin olmasını, BT yöneticilerinin de mevcut iş modelinden anlayan ve bu modele katkıda bulunabilecek kişilerden seçilmesini öngörüyor.

Türkiye'deki BT yöneticilerinin bu yönde kendilerini geliştirmeleri ve üst yönetimin de BT yöneticilerinden şirketin iş prosesine katılımcı olmalarını talep etmesi gerekiyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemlerde mevcut pogramımızı "BT ve yönetim" alanında da zenginleştirmek üzere çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz.

Sorularımızı cevapladığınız için teşekkür ederiz

ÜYE İŞLEMLERİ


A1Haber - Poldy İnsan Kaynakları