18 Ocak 2019 Cuma

Sabancı Üniversitesi Akademik Kadro

Akademik kadroda tersine beyin göçü
Sabancı Üniversitesi’nde toplam 350 öğretim elemanı bulunuyor. Tam zamanlı öğretim üyelerinin yaklaşık yüzde 90’ı doktoralarını yurtdışında tamamlamıştır.  Sabancı Üniversitesi’nde, her tam zamanlı öğretim üyesi başına 14,6 öğrenci düşüyor. 

Öğretim üyesi başına düşen AB proje araştırma bütçesinde lider
Sabancı Üniversitesi'nde, 2000 yılından bu yana yürütülen yüzlerce araştırma projesi için dış kaynaklardan sağlanan fon miktarı yaklaşık 70 milyon TL’ye ulaştı. Sabancı Üniversitesi’nin Avrupa’da tescil edilmiş iki patenti bulunuyor. Bunların yanı sıra, Sabancı Üniversitesi öğretim üyelerinin, 150’nin üzerinde uluslararası tescilli patenti bulunuyor.

Sabancı Üniversitesi, AB 7. Çerçeve Programı kapsamında sağlanan araştırma fonlarında, öğretim üyesi başına yaklaşık 40 bin TL değerindeki araştırma bütçesi ile Türkiye'deki üniversiteler arasında 1. sırada yer alıyor. 1 Ocak 2007’de başlayıp 2013 yılına dek yürürlükte olacak AB 7. Çerçeve Programı kapsamında sağlanan araştırma fonlarında ise Sabancı Üniversitesi 24 proje ile yaklaşık 7 milyon TL'yi bulan fon büyüklüğüne ulaştı.

Toplumla Etkileşim
Sabancı Üniversitesi, Türkiye’deki üniversiteler, AR-GE kuruluşları ve endüstride geliştirilen teknolojilerin, iş fikirlerinin ticari değerlerine ulaşmaları için gerekli olan süreçleri yönetmek amacıyla INOVENT isimli bir şirket kurdu. Inovent bünyesinde bir kısmı Sabancı Üniversitesi’nin öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından, diğer bir kısmı ise dışarıdan gelen başvurular sonucu start-up (başlangıç) şirketler oluşturuluyor. Bu şekilde şimdiye kadar 9 proje şirketleştirildi.

Her öğrenci Toplumsal Duyarlılık Projeleri’ne katılıyor
Sabancı Üniversitesi’nde öğrenim gören her öğrencinin Toplumsal Duyarlılık Projeleri’ne katılıyor. Sabancı Üniversitesi öğrencileri akademik yıl boyunca haftada bir gün, yaklaşık üç saatlik bir zamanlarını farklı alanlardaki projelere ayırıyor. Projelerde öncelikli olarak maddi güçlük çeken ailelerin ilköğretim çağındaki çocuklarıyla, engellilerle ve yaşlılarla çalışılıyor.

Türkiye’nin ilk disiplinler arası nanoteknoloji merkezi SU-NUM
Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) ve Sabancı Vakfı’nın desteğiyle 50 milyon TL’nin üzerinde bir yatırımla kuruluyor. Sabanci Üniversitesi’nin “birlikte çalışmak ve geliştirmek” vizyonu ve alanında öncü, yaratıcı, ve yenilikçi felsefesi, nanoteknoloji merkezinin de temel çalışma kuralıdır. Merkez Mühendislik ve Doğa Bilimleri  Fakültesinde var olan etkin araştırma altyapısına yeni ve değerli ekler sağlıyor. Sabancı Üniversitesinin bölümsüz yapısına uygun olarak,   nanoteknoloji alanında  yapısal  malzemeler, nano-tıp ve sağlık, gıda ve ziraat, çevre ve su, enerji,  savunma gibi ülkemiz için stratejik öncelikli alanlarda, etkin, çok katılımlı, uygulama odaklı ve disiplinler arası projeler yürütülecek. Merkez  Sabancı Üniversitesi dışından kullanıma ve sanayi, üniversite ve diğer araştırma kurumlarının işbirliğine ve ortak çalışmalarına açık olacak. Bu  araştırma işbirliği ortamında amaç, yerel ve global teknoloji önderlerinin taleplerine cevap vermek ve bu talepleri yönlendirmek.  Ülkemiz için önemli ileri teknoloji alanlarında yetişen araştırıcıların yeteneklerini artırmak için gerekli altyapıyı ve araştırma ortamını sağlamak Merkezin bir diğer kuruluş hedefi.

Sabancı Üniversitesi, yurtdışına en çok öğrenci gönderen ilk üç üniversiteden biri
Sabancı Üniversitesi, 23 Avrupa  ülkesinden 148  üniversite ile yapmış olduğu anlaşmalarla, Erasmus Öğrenci Değişim Programı ile yurtdışına en çok öğrenci gönderen ilk üç üniversiteden biri arasında yer alıyor.

ÜYE İŞLEMLERİ


A1Haber - Poldy İnsan Kaynakları