05 Ağustos 2021 Perşembe
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Mustafa V. Koç Onursal Başkan Seçildi
21 Ocak 2011 Cuma 16:11

Mustafa V. Koç Onursal Başkan Seçildi

Mustafa V. Koç, TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı görevini devretti, Açılış konuşmasında TÜSİAD'ın vizyonuna dikkat çekti.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi eski Başkanı Mustafa V. Koç, "Bu genel kurulda, altı yıldır sürdürdüğüm İstişare Konseyi Başkanlığı"nı, genel kurulumuzun görev vereceği yeni bir arkadaşıma devredeceğim. Bu süreçte üç yönetim kurulu başkanıyla çalışma fırsatım oldu: Sayın Ömer Sabancı, Sayın Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Sayın Ümit Boyner. Her üçüne de, yarattıkları yakın çalışma ortamı için şükranlarımı sunuyorum" diye başladığı sözlerini özetle şöyle sürdürdü:

"Bildiğiniz gibi, 1971 yılında, TÜSİAD"ın "Kurucular Protokolü" imzalandığında, uzun süredir var olan bir özel sektöre rağmen, ülkemizde hâlâ gelişmenin motoru olarak kamu yatırımları görülüyordu ve sanayicilik hak ettiği itibarı görmüyordu. Kısa süre içinde TÜSİAD, ülke kalkınmasına hız kazandıracak, ekonomik kalkınmaya paralel toplumsal gelişimi sağlayacak reformlara öncülük edecek vizyonu oluşturmak ve bu vizyonun gereklerini toplum ve ülke yönetimi nezdinde savunmak gibi zorlu bir görevi üstüne aldı.

Türkiye"ye stratejik anlamda yön veren yeni kavramları, düşünceleri ülke gündemine sokarak, 40 yılda ülkenin önemli bir değişim içine girmesinde öncü bir rol üstlendi. Yalnızca ekonomik hayatı değil, sosyal hayatı da etkileyen TÜSİAD üyeleri, değişim felsefesini, örnek uygulamalarla bizzat hayata geçirdi: Avrupa"nın en modern üretim ve hizmet tesislerini inşa etti. Dünya standartlarında örnek üniversiteler kurdu. Eğitime her kademede destek verdi. Kültür ve sanat alanını geliştiren kurumları ülkeye kazandırdı. Değişimi ülke sathına yayacak eğitim, sağlık ve sosyal gelişim projelerine imza attı.

TÜSİAD, Türkiye"nin dünya ekonomisi ile bütünleşmiş bir piyasa ekonomisine ihtiyacı olduğunu ülkenin gündemine getirdiğinde, neredeyse tek başınaydı. Bugün bu kavram, hemen bütün kesimler için vazgeçilmez bir hareket noktası haline geldi. "

TÜSİAD"ın çalışmalarının ülkede önemli değişimlere kapı araladığını belirten Koç, sözlerine şöyle devam etti:

"TÜSİAD"ın, 600 üyesinin temsil ettiği 2500 şirket, bugün, kamu dışı kayıtlı istihdamın yarısını bünyesinde barındırıyor. Sanayi üretiminin yüzde 65"ini gerçekleştirirken, kamu dışı katma değerin yarısını yaratıyor. Enerji hariç dış ticaretin yüzde 80"ini TÜSİAD üyeleri gerçekleştiriyor. Bütün bu faaliyetlerimizle de kurumlar vergisinin yüzde 85"ini ödüyoruz. TÜSİAD üyelerinin kayıtlı ülke ekonomisi ve katma değerine sağladığı bu rakamlarla gurur duyuyoruz. Her konuda bütün kesimlerle mutabakat içinde olmayabiliriz ama 40 yıldır bizim yapmaya çalıştığımız, Türkiye"yi gelişmiş ülkeler arasına sokacak toplumsal ideallerin sözcüsü olmak, bunun gereği olan ekonomik, sosyal ve siyasal konuları analitik temelde çalışmak ve sonrasında cesaretle savunmaktır. Kurum olarak en önemli gayemizin bu olduğunu üzerine basarak bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Öte yandan şu noktanın altını da kuvvetle çizmek isterim: Sizlere yansıttığım birkaç TÜSİAD çalışması herhalde açıkça göstermiştir ki, biz hiçbir zaman, gelişmeyi, kalkınmayı ekonomik büyüme ile özdeşleştirmedik.

Ekonomik büyümenin gerekli olduğunu ama yeterli olmadığını, buna paralel olarak kişi başına milli gelirin artırılmasının, gelir dağılımının düzeltilmesinin, bölgelerarası kalkınmışlık farklarının giderilmesinin, cinsiyetler arası eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasının, eğitim, siyasi hayata katılım, iş hayatına katılım, demokrasi ve insan hakları gibi konuların gelişmişlik açısından önemini her zaman vurguladık. Bu çabalarımızın, Türkiye"nin geleceğini inşa etmede hayati bir önem taşıdığına inanıyoruz."

Ekonomide, 2001 krizinden sonra başlayan ve çok önemli kalıcı değişimlerle süren toparlanmanın bir yükseliş süreci başlattığını vurgulayan Mustafa Koç, şunları söyledi:

"Türkiye 2002-2007 döneminde kesintisiz olarak ortalama yüzde 7.3"lük bir büyüme performansı sergiledi. 2008"in ikinci yarısından itibaren etkili olmaya başlayan küresel krizde, 2009"da ciddi bir küçülme yaşamış olsak da, hükümetimizin de gayretleriyle, yeniden büyüme çizgisine oturduk. Bu gelişmeler hepimizi geleceğe daha umutlu bakmaya sevk etti. Bu umut son derece önemli. Çünkü umut olmazsa değişim de olmaz. Ama yerimizi doğru tespit etmek ve yapmamız gerekenleri buna göre önümüze koymak da aynı derecede önemli.

Türkiye bugün dünyanın 16. büyük ekonomisi. Bu büyüme hızımızı sürdürürsek 2020-2050 yılları arasında 10. sıraya kadar yükseleceğimiz yönünde yapılan tahminler var. Bunun için mevcut milli gelirimizi en az ikiye katlamamız gerekecek. Alt yapıdan, enerjiye, insan kaynaklarından sermayeye ve teknolojiye değerlendirilmesi gereken pek çok şey var.

Şu soruyu mutlaka sormamız lazım: Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girdiğinde gelişmiş bir ülke olacak mı? Takdir edilecektir ki, salt büyüme gelişmişliği sağlamıyor, ön koşul ancak yeterli koşul değil. Dünyada da aslında gelişmişlik ekonomik büyüklükle ölçülmüyor. Kişi başına milli gelirle, rekabet gücüyle, insani gelişme ile ölçülüyor. Biz 16. büyük ekonomiyiz ama satın alma gücü paritesine göre, kişi başına düşen gayri safi yurt içi hâsılada 84. sıradayız. Küresel rekabet gücü endeksinde 61. sıradayız. Belki de bu tür sıralamaların en önemlisi olarak görülmesi gereken, "İnsani Gelişme Endeksi"nde maalesef 83. sıradayız. Biz istiyoruz ki, "İnsani Gelişme Endeksi"nin temel bileşenleri olan, ortalama yaşam süresinde, okuryazarlıkta, okullaşma oranında, kişi başına düşen milli gelir ve alım gücünde, yaşam standardında, gelişmiş ülkelerle aramızdaki farkı kapatacak biçimde çok daha hızlı bir gelişme gösterelim.

Kadının işgücüne katılımında Avrupa ortalamasını yakalayalım. Ve bu hedeflere yalnızca istatistikî olarak dikine bir yükselme ile değil, ülke içinde bölgesel dağılım ve gelir dağılımı temelinde yatayda nispeten eşit bir paylaşımla ulaşalım ve refahı kapsayıcı bir şekilde hep birlikte hissedelim. İnsan haklarını ve ifade özgürlüğünü öne çıkaran, laik, demokratik bir ülke olarak, bölgesinde barışı sağlayan, coğrafyasının nimetlerinden azami ölçüde yararlanan, kuzey-güney, doğu-batı eksenlerinde ekonomik, sosyal ve kültürel gerçek bir kaynaşma, dönüşme potası olan bir ülkede yaşayalım. Hedeflerini büyüme kadar kalkınma göstergelerini de dikkate alarak seçen, bu hedeflere ulaşmak için doğru ve kararlı stratejiler uygulayan, eğitim reformunu, demokratikleşmesini tamamlamış, bölgede barışı ve istikrarı sağlayabilen, ülkede huzur anlayışını benimseyen bir Türkiye"nin yalnızca büyümeyi değil gerçek anlamda kalkınmayı da başarabileceğine yürekten inanıyorum".

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
ÜYE İŞLEMLERİ


A1Haber - Poldy İnsan Kaynakları