29 Temmuz 2021 Perşembe
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
İşsizlikte Hızlı Düşüşün Arka Planı
29 Aralık 2011 Perşembe 14:10

İşsizlikte Hızlı Düşüşün Arka Planı

BETAM tarafından yayınlanan araştırmaya göre, kriz sonrasında ekonomideki yüksek büyümenin istihdam kapasitesindeki beklenmedik artışın önemli bir payı oldu.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) Prof. Dr. Seyfettin Gürsel ve Dr. Zümrüt İmamoğlu tarafından hazırlanan İşsizlikte Hızlı Düşüşün Arka Planı ve İşsizliğin Geleceği başlıklı araştırma notunu yayınlamıştır.

Prof. Dr. Seyfettin Gürsel ve Dr. Zümrüt İmamoğlu, İşsizlikte hızlı düşüşün arka planı ve işsizliğin geleceği başlıklı araştırmalarında 2008-2009 krizi sırasında ekonomik küçülme ve istihdamda görülen kayıplar kriz sonrasında yüksek büyüme ve bu büyümeye bağlı olarak istihdamda yüksek artışlarla fazlasıyla telafi edildiğini belirterek, işsizlik oranının da kriz öncesi seviyenin altına indiğini vurguladılar.

Araştırma notunda, işsizlikle mücadelede elde edilen bu başarının ardında ekonomideki yüksek büyüme olduğu kadar, büyümenin istihdam yaratma kapasitesinde ortaya çıkan beklenmedik artışın da önemli payı olduğu belirtildi.

BETAM tarafından yayınlanan araştırma notu tarım dışı işsizliğin gerilemesinde, tarım dışı sektörlerdeki istihdam artışının rolü ve bu artışın büyümü ile ilişkisi sorgulanırken; 2012 yılında büyüme oranının düşmesi halinde işsizlikte de hızlı bir artışın ortaya çıkmasının beklendiği kaydedildi.

İşsizlikte Hızlı Düşüşün Arka Planı ve İşsizliğin Geleceği başlıkla araştırma notunda özetle şu hususlara dikkat çekiliyor:
2012’de büyüme oranında beklendiği gibi önemli bir düşüş gerçekleştiği, aynı zamanda da büyümenin istihdam yaratma kapasitesinde kriz öncesi ile daha tutarlı bir düzeltme ortaya çıktığı takdirde işsizlikte nispeten hızlı bir artışın ortaya çıkması kuvvetle muhtemeldir.
2008-2009 krizi sırasında ekonomik küçülmenin neden olduğu istihdam kayıplarına ve işgücünde meydana gelen konjonktürel artışlara bağlı olarak işsizlikte yüksek artışlar görülmüştü.
İşsizlikle mücadelede elde edilen bu başarının ardında olağanüstü yüksek büyüme olduğu kadar, büyümenin istihdam yaratma kapasitesinde ortaya çıkan beklenmedik artışın da önemli payı var. İşsizliğin gerilemesinde tarım istihdamındaki şaşırtıcı artışın rolü kamuoyunda ve akademik çevrelerde tartışılıyor ve araştırılıyor. Bununla birlikte tarım dışında da işsizlik büyük ölçüdegeriledi. Tarım dışı sektörlerde büyümenin istihdam yaratma kapasitesinin kriz öncesinde yaygın kanaat olan istihdamsız büyüme iddiasını çürütecek kadar yüksek olduğunu not edelim.
Kriz sonrasında büyüme-istihdam ilişkisindeki en çarpıcı değişim inşaat sektöründe yaşanmış görünüyor. Kriz öncesinde inşaat sektörünün katma değeri yüzde 25 artarken istihdam da yüzde 17,2 artış kaydetti. Bir bakıma inşaat sektöründe üretim artışı neredeyse tümüyle emek artışından kaynaklanmış demektir.


Sanayideki büyüme-istihdam ilişkisinde de tuhaf gelişmeler gözlemleniyor: Kriz öncesinde 0,42 olan esneklik katsayısı kriz sonrasında 0,89’a yükseliyor. Ancak bu olağan dışı artışın nedeni kriz sonrasının ilk yılındaki gelişmeler. Nitekim 2009 (3)-2010(3) döneminde esneklik 1’in üzerine çıkarak 1,46’ya ulaşıyor. Son yılda ise büyüme-istihdam ilişkisi normale dönüyor. Bu kısa dönemde bu sektörde, katma değer artışından çok daha yüksek bir istihdam artışının gerçekleşmesi, inşaat için belirttiğimiz gibi bir ölçüm sorunlarından ya da istihdamda beklentilere dayalı asimetrik uyarlamalardan kaynaklanıyor olabilir.

Tarım dışının son sektörü hizmetlerde de büyümenin kriz sonrasında kriz öncesine kıyasla daha fazla istihdam yarattığını gözlemliyoruz. Hizmetlerde 0,44 olan büyüme-istihdam esnekliği kriz sonrasında 0,53’e yükseliyor.

Tarım dışı istihdam artışının dağılımı
Son iki yılda tarım dışında yaklaşık 1 milyon 900 bin net istihdam artışı gerçekleşti. Bu artışın yaklaşık yüzde 45’i hizmetlerde, yüzde 31’i sanayide, yüzde 25’i de inşaattaki istihdam artışlarından kaynaklandı. Kriz öncesinde ise bu oranlar sırasıyla yüzde 62, 28 ve 10’du.  Kriz sonrası istihdam artışlarında ilk yıl sanayi anormal bir paya sahip olurken (yüzde 58), ikinci yıl inşaat payını yüzde 31’e çıkartarak bir diğer anormalliğin kaynağını oluşturması açıklanmaya muhtaç gelişmelerdir.

İşsizlik 2012’de beklenenden daha hızlı artabilir
Krizin ardından Türkiye ekonomisinde iç talebe dayalı yüksek büyümenin yaşandığı tartışılmaz bir olgudur. Kriz ertesinde işsizlikte gerçekleşen hızlı düşüşün esas nedeni de istihdamdaki yüksek artıştır. Yüksek büyümeye bağlı olarak yüksek istihdam artışlarının gerçekleşmesi, bu artışların da işsizliği önemli ölçüde düşürmesi normaldir. Normal olmayan önce sanayide, ardından inşaatta büyümeye kıyasla iktisat kuramı çerçevesinde açıklanması zor istihdam artışlarının yaşanmış olmasıdır. “Eğer tarım dışı sektörlerde büyümenin istihdam yaratma kapasitesi kriz öncesi düzeyde olsaydı tarım dışı istihdam ne kadar artardı?” sorusunu yanıtlamak amacıyla basit bir alıştırma yaptığımızda, son iki yılda tarım dışı istihdamın 1.911 bin kişi yerine 1.198 kişi artacağını, diğer ifadeyle tarım dışı istihdam artışının 713 bin kişi daha az olacağını hesaplıyoruz.
2009(3)-2011(3) arası iki yıl için yapılan esneklik ölçümünün zaman geçtikçe önemli düzeltmelere tabi olması çok muhtemeldir. Böyle bir gelişme, 2012’de büyüme oranının önemli ölçüde düşeceği öngörüsü ile birleştiğinde, işsizliğin gelecek yıl beklenenden daha hızlı artması sürpriz olmayacaktır

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
ÜYE İŞLEMLERİ


A1Haber - Poldy İnsan Kaynakları