18 Eylül 2021 Cumartesi
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Hazine Müsteşarlığı Stratejik Planı Tamamlandı
25 Temmuz 2008 Cuma 13:32

Hazine Müsteşarlığı Stratejik Planı Tamamlandı

2006 yılı ortasında başlayan ve 2009-2013 dönemini kapsayan Hazine Müsteşarlığı Stratejik Planı çalışmaları tamamladı.

Hazine Müsteşarlığı, 2006 yılı ortasında başlayan ve 2009-2013 dönemini kapsayan Stratejik Plan çalışmaları tamamladı.

Hazine"den yapılan açıklamada, stratejik planının hazırlanmasında, 9. Kalkınma Planı, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Orta Vadeli Mali Plan başta olmak üzere ulusal plan ve program, kurumların tecrübeleri ve uluslar arası en iyi uygulamaların dikkate alındığı belirtildi. Açıklamada, kurumun vizyonunun, "Ekonomik kalkınmanın sağlanmasında öncü ve kurumsal yönetimde model olarak kabul edilen bir kurum olmak" biçiminde belirlendiği kaydedildi. Açıklamada kurumun misyonu şu şekilde ifade edildi:

"Ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla, ekonominin tüm aktörleriyle işbirliği içerisinde, şeffaf, hesap verebilir ve etkin bir şekilde; kamu mali varlık ve yükümlülüklerini yönetmek, ekonomik, finansal ve sektörel politikalar ile düzenlemeleri oluşturmak, uygulamak, denetlemek ve uluslararası ekonomik ilişkilerin koordinasyonunu sağlamak"

Açıklamada, Stratejik Planda, planın ve stratejik yönetim anlayışının hayata geçirilmesinde uygulama, izleme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağının somut olarak tanımlandığı, stratejik planın başarıya ulaşmasını etkileyebilecek unsur ve risklerin ayrıca değerlendirildiği kaydedildi. Açıklamada, "Müsteşarlığımız Stratejik Planı katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmış ve üst yönetim çalışmaları yakından izleyerek tam destek sağlamıştır. Planın her aşaması tüm birimlerin temsilcilerinin bulunduğu çalışma grupları ve komitelerde görüşülmüş, elde edilen çıktılar internet sitesi vasıtasıyla tüm çalışanlarımızın görüşüne sunulmuş ve gelen geri bildirimlere göre her aşama tekrar gözden geçirilmiştir. Bu şekilde, çalışanlarımızın tamamına yakını planlama sürecine katkı sağlamıştır" denildi. Ayrıca mevcut durum analizini kapsamında 500"den fazla dış paydaşın görüş ve önerilerinden yararlanıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Müsteşarlığın stratejik öncelikleri şu şekilde belirlendi:
"-Kamu Mali Varlık ve Yükümlülük Yönetimi
-Uluslararası Ekonomik İlişkiler
-Yatırım Ortamı ve Yatırımlarda Devlet Yardımları
-Sigortacılık Sektörü ve Özel Emeklilik Sistemi
-Kurumsal Yönetim"
Açıklamada stratejik konularda Müsteşarlığın stratejik amaçları şöyle bildirildi:
"-Kamu mali varlık ve yükümlülük yönetiminin etkinliğini artırmak
-Uluslar arası ekonomik ilişkilerde ülkemizin etkinliğini artırmak
-Ülkemizin yatırım potansiyelinin en üst düzeyde kullanılmasına katkı sağlamak
-Sigortacılık ve özel emeklilik sisteminin büyüme potansiyelini harekete geçirmek
-Kurumsal ve yönetsel mükemmeliyeti sağlamak"

(ANKA)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
ÜYE İŞLEMLERİ


A1Haber - Poldy İnsan Kaynakları