23 Ekim 2021 Cumartesi
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Çıralı’ya Koruma Amaçlı İmar Planı
10 Aralık 2007 Pazartesi 11:18

Çıralı’ya Koruma Amaçlı İmar Planı

WWF-Türkiye’nin çabalarıyla, Antalya Çıralı Koruma Amaçlı İmar Planı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onanarak yürürlüğe girdi.

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)’nın uzun yıllardır süren çalışmalarıyla, Akdeniz Havzası’nda sürdürülebilir turizmde “örnek uygulama” haline gelen Antalya-Çıralı’nın Koruma Amaçlı İmar Planı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onanarak yürürlüğe girdi. Hazırlanması dahil, tüm süreçleriyle halkın katılımıyla hazırlanan plan, Bakanlık tarafından hazırlatılan ilk koruma amaçlı imar planı olması nedeniyle de önem taşıyor.

Çıralı’yı 1994 yılında deniz kaplumbağaları koruma çalışmaları kapsamına dahil eden WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), alanın önemli deniz kaplumbağası alanı olarak belirlenmesini sağladı. 1997-2000 yılları arasında Avrupa Birliği fonlarıyla yürütülen Türkiye’de Kıyı Yönetimi ve Turizm projesi kapsamındaysa; yöre halkına odaklanılarak, turizm ve doğa koruma konularında farkındalık yaratıldı; yapılan bilimsel çalışmalarla alanın doğal değerleri ortaya çıkarıldı. Proje sürecinde yöre halkına yönelik organik tarım, eko-turizm, yabancı dil, bilgisayar kursları düzenlendi. Yöre halkıyla koruma amaçlı imar planının temelleri için sayısız çalışma yapıldı.

Koruma Amaçlı İmar Planları, Çıralı gibi Doğal Sit statüsünde olan yerlerde yasanın gerekliliğidir. Ancak Türkiye’de gerek bütçe ve gerekse uygulama zorlukları nedeniyle yapılmaması, Sit alanlarında kaçak yapılaşmanın önünü açıyor. Çıralı’da planı onama yetkisine sahip olan Kültür ve Turizm Bakanlığı, koruma amaçlı imar planının, yasalara uygun olarak yapılması görevini 1998 yılında Doğal Hayatı Koruma Vakfı’na verdi. Planlama çalışmaları, yöre halkının da süreçlere katıldığı ve mevzuatın gerekliliklerini karşılayan, aynı zamanda Güney Antalya Bölgesi’nde deneyimli bir planlama grubu tarafından tamamlandı. 2000 yılında Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü’ne sunulan planın bir an önce onaylanması içinse 2006 yılında yöre halkı tarafından 302 dilekçe Bakanlığa verildi. Çıralı Koruma Amaçlı İmar Planı Turizm ve Kültür Bakanlığı tarafından onanarak, 12 Ekim 2007 tarihinde Çıralı’da askıya çıkmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Çıralı Koruma Amaçlı İmar Planı; birinci ve ikinci derece tarım alanlarını, koruma alanlarını, orman arazilerini, hazine arazilerini, kıyı kenar çizgisini, yapılaşma sınırlarını, altyapı olanaklarını ortaya koyuyor. WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Genel Müdürü Dr. Filiz Demirayak konuyla ilgili olarak; “1994 yılında Çıralı’da çalışmaya başladığımızda Çıralı her türlü tehdite açık muazzam bir doğal değer olarak karşımızda duruyordu. 13 yıl süren olağanüstü bir çalışmayla, ülkemize Koruma Amaçlı İmar Planı olan bir alan daha kazandırdık. Geçen süreç Çıralı’da organik tarımla parlayan bir kooperatif kurulmasından, turizmin gelişmesine, bilinçli yöre halkının özgüvenle hareket ederek, deniz kaplumbağalarına varıncaya kadar kendi alanlarını sahiplenmelerine uzanan gerçek bir başarı öyküsüdür. Bunu yörede yaşayan insanlarla başarmış olmamız en büyük değerdir.” dedi.

Çıralı Koruma Amaçlı İmar Planı mevzuata uygun bir çalışma olup, onaylama ve uygulama Turizm ve Kültür Bakanlığı’na aittir. Demirayak konuyla ilgili açıklamalarına; “Her plan; bazı kesimlerde endişe yaratır, bu planın içeriğinden çok, yasaların, plan aracılığıyla uygulanır hale geliyor olmasıyla ilgilidir. Özel mülkiyet dışında, orman arazisinde mülkiyet hakkı ilan edenlerin bulundukları durumla ilgili olduğu gözlemlenmektedir. Bu durumda çözüm ve yaptırım merciileri ilgili resmi kurumlardır. Plan, Çıralı’daki insanların mülkiyet hakkını yasal kılan, değerli hale getiren, bu eşsiz alanın dünyada “iyi uygulama” olarak daha da tanınmasını sağlayan ve Çıralı’nın geleceğini aydınlatan bir yasal araç olarak hem yörenin hem de ülkemizin hizmetindedir.” şeklinde devam etti.

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Çıralı çalışmaları kronolojik sırayla aşağıda verilmiştir:

Haziran-Eylül 1994: Çıralı, Türkiye’de Deniz Kaplumbağaları ve Üreme Kumsalları Üzerine Değerlendirme çalışmasına dahil edildi.

Haziran 1994-Eylül 1997: Çıralı kumsalında deniz kaplumbağası izleme ve koruma çalışmaları.

Haziran-Eylül 1997: Kumsaldaki kaçak yapıları, kamuoyunun imza kampanyası desteğiyle gündeme getirildi. Yöre halkı tarafından işletilen kumsaldaki kaçak işletmeler, onlarla beraber kaldırılarak, kıyı kenar çizgisinin gerisine taşındı.

Nisan 1997-Kasım 2000: Avrupa Birliği-LIFE Programı tarafından desteklenen Türkiye’de Kıyı Yönetimi ve Turizm: Belek ve Çıralı Projesi kapsamında Çıralı Yönetim Planı çalışmaları yapıldı. Ofis açıldı, yöre insanından olan, yerel proje yürütücü ile beraber proje ekibi alanda çalıştı.

Kadınlar için İngilizce kursu gerçekleştirildi.

Ulusal ve uluslararası danışmanlarla Çıralı’nın doğal zenginlikleri, su kalitesi, oşinografi ve denizel zenginliği, sosyo-ekonomik durumu konularında araştırmalar yapıldı ve böylelikle Çıralı ile ilgili güncel verilerin ortaya çıkması sağlandı.

Uluslararası gönüllülerin Çıralı’ya gelerek, Türk gönüllülerle beraber deniz kaplumbağası izleme ve koruma çalışmaları sürdü.

Haziran 1998: Plan yetkisine sahip kurum olan Turizm Bakanlığı tarafından “Çıralı Koruma Amaçlı İmar Planı süreci başladı.

Haziran 1999: Eko-turizm ve organik tarım pilot çalışmaları başladı.

Temmuz 1999-Şubat 2000: Çocuklara bilgisayar kursu verildi.

Nisan 2000: Koruma Amaçlı İmar Planı, raporu ve ilgili paftalar (1/25.000 ve 1/5.000) alanda planlama yetkisine sahip kurum olan Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Mayıs 2000: Birinci Çıralı Deniz Kaplumbağası Festivali düzenlendi.

Temmuz 2000: Hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planları Antalya Kültür veTabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nca onaylandı.

Kasım 2000: Proje, Birleşmiş Milletler tarafından Dubai’de verilen En İyi Uygulama Ödülü’nü kazandı.

Kasım 2000: Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi kuruldu. .

Kasım 2000: Kooperatif’in ilk çalışmalarına mali desteği UNDP GEF-SGP’den temin ettik, böylece; 2001-2002 arasında Kooperatif’e mali destek oluşturduk.

Ocak 2001: Turizm Bakanlığı’nca da uygun görülen planlar Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’na gönderildi.

Ekim 2001: Planlar Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nca, Çevre ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Antalya Bayındırlık İl Müdürlüğü’ne görüşe sunuldu.

Mart 2002: Planlara ilişkin kurum görüşleri tamamlandı.

Haziran 2002: Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Tarım Arazilerinin Korunmasına ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik (10 Ağustos 2001) kapsamında yeniden değerlendirilmesi istendi.

Mayıs 2006: Değişen kıyı kenar çizgisine itiraz edildi. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nca yeni sınır tespiti için Antalya Valiliği’ne gönderilen yazı kapsamında, Komisyon tarafından yeni bir tespit yapıldı.

Temmuz 2006: İlgili Bakanlık temsilcilerinin de katıldığı, Çıralı halkı ile yapılan plan toplantısında, Koruma Amaçlı İmar Planı isteği yinelendi. Bakanlığa sunulan yöre halkının 302 adet imzalı dilekçesiyle Bakanlık’tan planın onanması isteği iletildi.

Eylül 2006: Bakanlık, yeni bir Jeolojik Etüd Raporu talep etti.

Ekim-Aralık 2006: Jeolojik Etüd Raporu bütçesi WWF Türkiye tarafından temin edilmek suretiyle tamamlandı.

12 Ekim 2007: Çıralı Koruma Amaçlı İmar Planı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
ÜYE İŞLEMLERİ


A1Haber - Poldy İnsan Kaynakları