29 Temmuz 2021 Perşembe
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
7. Uluslararası e-APP Forumu İzmir’de Yapıldı
18 Haziran 2012 Pazartesi 14:40

7. Uluslararası e-APP Forumu İzmir’de Yapıldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından açılışı gerçekleştirilen 7. Uluslararası e-APP Forumu, 14-15 Haziran 2012 tarihlerinde Yaşar Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın himayelerinde; İnternet Kurulu ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü; La Haye Konvansiyonu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Yaşar Üniversitesi ile birlikte organize edilen, 7. Uluslararası e-Apostil İzmir Forumu’nda Türkiye’nin e-Apostil sistemine geçişi lanse edildi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 7. Uluslararası e-Apostil Forumu’nda yaptığı konuşmada apostil uygulamasının, ülkemizin e-dönüşümüne uygun bir proje olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye’nin bilgi toplumu olması yolunda hedeflerimiz vardır. Bilgi ve iletişim alanındaki ilerleme o kadar hızlı ki, bu hedefleri yıllık olarak yapamıyorsunuz. Bazen günlük ve saatlik değişimlerin olduğunu görüyoruz. Değişimin öncüsü olursanız toplumun kahramanı olursunuz.” dedi.

15 Haziran 2012 Cuma günü düzenlenen İlgili Kamu ve Özel Kurumları e-APP Türkiye Projesi Hakkında Kısa Değerlendirmeler başlıklı oturumda açılış konuşmasını yapan İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü’nden Doç. Dr. Leyla Keser Berber, enstitü olarak, kamu ağırlıklı bilişim projelerine verdikleri destekleri örnekleriyle açıkladı.

e-apostilin tam anlamıyla işleme girmesiyle Türkiye’nin cazibe merkezi olacağını, ayrıca e-apostilin uluslararası ekonomik ve ticari işlemleri hızlandıracağını ifade eden Berber, kamunun sunduğu hizmetlerin kâğıttan bağımsız olarak dijital ortamdan sunulmasının önemine değindi.

İnternet Kurulu Başkanı Serhan Özeren ise konuşmasında, “e-Apostilin ülkemiz açısından önemini anlamak için bilişim konusunda ülkemizin son 10 yılda geldiği noktayı iyi anlamamız gerekmektedir” dedi.

Türksat A.Ş.’nin ana sponsor olarak destek verdiği forumda konuşan Genel Müdür Dr. Özkan Dalbay ise, e-Apostil sisteminin ülkemizde e-Devlet Kapısı’nın kamu kurumları arasındaki belge trafiğinde sağladığı faydaları ülkeler arasında sağladığını; bilgi ve belgelerin de ülkeler arasında elektronik ortama güvenli bir şekilde transfer olduğunu belirtti.

e-Apostil uygulamalarının uluslararası ilişkiler ile ticarette kırtasiyeciliğin ortadan kalkacağına dikkat çeken BTK Başkanı Dr. Tayfın Acarer, e-imza, e-devlet süreçlerinin hızla artmasıyla e-apostilin de yaygınlaştığını belirterek, “İnternetin yaşantımızın ayrılmaz bir parçası olduğu, pek çok uygulamanın başına e işareti koyduğumuz bir ortamda, siber güvenlik çok önemlidir. Siber güvenlik konusunda herkes taşın altına elini koymalı ve her şeyi devletten beklememelidir. Türkiye’de bir gruba saldırı olunca diğer gruplar ona gülmemelidir.”

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 7. Uluslararası e-Apostil İzmir Forumu’nda yaptığı konuşmada, e-Apostil uygulamasının, ülkemizin e-dönüşümüne uygun bir proje olduğunu belirterek özetle şunları söyledi:
“Türkiye’nin bilgi toplumu olması yolunda hedeflerimiz vardır. Bilgi ve iletişim alanındaki ilerleme, o kadar hızlı ki, bu hedefleri yıllık olarak saptayamıyorsunuz. Bazen günlük ve saatlik değişimlerin olduğunu görüyoruz. Bilgi toplumuna geçiş için yasal altyapı ve eğitim önemlidir. Her şeyden önce zihinsel dönüşüm önemlidir. Zihinsel dönüşümü yapamazsak, altyapıları tamamlasak bile bunu değiştiremeyiz. Artık eleştirmeyi bırakıp, e-leştirmeliyiz. Eleştirmek de kanıksanıyor, herkes bu duruma razı oluyor. E-leştirirseniz verimlilik ve hizmet kalitesi artıyor. e-Apostilin gelişmesi için uluslararası ilişkilerin çok daha fazla artması gerekiyor. 2000’de 1 milyar yabancı yatırım gelirken, bugün bu rakam 20 milyardır. Bu, e-apostilin, bir keyfiyet değil, bir zorunluluk haline geldiğini gösteriyor. e-Apostil uygulaması ülkemizin e-dönüşümüne uygun düşen bir projedir. Değişimin öncüsü olursanız toplumun kahramanı olursunuz.”

e-Apostil:
Türkiye’nin 1961 yılında taraf olduğu La Haye Konvansiyonunun uluslararası resmi belge trafiğini düzenleyen Apostil Konvansiyonu ülkemizde 1985 yılından beri uygulanmaktadır. Dünyanın en hızlı yayılan ve en çok üyesi bulunan uygulamalarından olan La Haye Konvansiyonu, resmi belgelerin ülkeler arası dolaşımını hızlandırmak, bürokrasiyi azaltmak, klasik kağıt süreçleri ve yarattığı maliyetleri ortadan kaldırmak, iş ve işlemlere hız ve güvenlik kazandırmak amacıyla 2006 yılında tüm üye devletler için e-Apostil uygulamasını başlatmıştır.
e-Apostil uygulaması bireylerin ve şirketlerin uluslar arası iş ve işlemlerinde yaşamlarını ve aktivitelerini son derece kolaylaştırmaktadır. Nitekim Dünya Bankası “Investing Across Boarders” adlı 2010 tarihli Raporunda, aralarında Ülkemizin de bulunduğu 87 ülke ekonomisini doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin regülasyonları açısından incelemiş ve Apostil Konvansiyonuna taraf olduğu için Ülkemizin de, yabancı şirketlerin iş yapma süreçlerini kolaylaştırdığına dikkat çekmekte ve diğer tüm ülkelere de yabancı yatırım performansını geliştirmek için Konvansiyona taraf olmalarını önermektedir.

La Haye Konvansiyonu da bu gerekçelere istinaden Ülkemizin e-Apostil sistemine dahil olmasını istemiştir. Sayın Bakanımızın isteği ve desteği üzerine eApostil Türkiye Projesi başlatılmış ve çalışmalara devam edilmektedir. İzmir’de düzenleyeceğimiz bu Konferansa, halihazırda e-Apostil sistemini benimseyen veya geçiş çalışmalarını yürüten 25 ülkenin Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlıkları nezdinde temsilcileri konuşmacı olarak katılımlarını teyit etmişlerdir. 70 farklı ülkeden de Konferansa katılım için kayıtlar yapılmıştır ve yapılmaya devam etmektedir. 

E- Apostil Sistemi ve Faydaları
Ülkemizde gerek bireyler gerek şirketler her geçen gün daha çok online olmaya başlamışlardır. Hane halkının %43’ü ve işletmelerin ise %91’inin internet erişimine sahip olduğu ülkemizde, yaklaşık %40 oranında internet kullanıcısı kamu kurumlarıyla internet üzerinden özel amaçlarla etkileşimde bulunmaktadır .
Bu doğrultuda e-Devlet Ana Kapısı (www.türkiye.gov.tr) üzerinden bir e-devlet hizmeti olarak vatandaşlarımıza ve şirketlerimize sunulması gereken e-Apostil uygulaması, özellikle uluslararası ilişkilere bürokrasiyi ortadan kaldırarak hız kazandıracak, bilişim teknolojilerine dayalı bir sistem olduğu için de gereksiz maliyet ve masrafları bertaraf edecektir.

La Haye Konvansiyonu 2006 yılında Amerikan Noterler Birliği ile e-Apostil Pilot Projesini uygulamaya sokmuştur. Projenin yıllar içinde gösterdiği başarıya istinaden 2012 yılı başlarında “pilot” kelimesi atılmış ve artık bir bilişim sistemi olduğuna vurgu yapmak üzere e-Apostil Sistemi kavramı kullanılmaya başlanmıştır.

e-Apostil birbirinden bağımsız olarak uygulamaya alınabilecek olan iki temel bileşenden oluşmaktadır:
1. Elektronik Apostil verilmesi (e-Apostilles)
2. Apostiller için bir e-Sicil oluşturulması ve işletilmesi

e-Apostil sisteminde bu iki bileşen biri diğerinden bağımsız olarak uygulamaya alınabileceği gibi, Ülkeler kendi yasal ve IT ortamlarına en uygun olan teknik çözümleri benimseme noktasında da serbesttirler.

e-Apostilin özünü güvenli elektronik imza ve zaman damgası oluşturmaktadır. Hem ilgili dokümanı oluşturan orijin ülke hem de dokümanın gönderileceği ilgili ülke doküman üzerindeki e-imzave zaman damgalarından, dokümanı oluşturanın kimliği ve dokümanın oluşturulma zamanını kolayca sorgulayabileceklerdir.

Konvansiyon tarafından tek önerilen format Adobe PDF’tir.
E-apostil’i, geleneksel kâğıt temelli apostil sistemi ile karşılaştırdığımızda, e- apostil daha az zaman ve kaynak tüketimini sağlamakta ve bu özelliği ile Çevreci Bilişim Teknolojilerini (Green IT) desteklemektedir. E- Apostil bileşenini uygulayarak, Yetkili Makamlar apostil taleplerini alma ve gönderme işlemlerini çevrimiçi yapabileceklerdir. E-kayıt bileşenini uygulayarak, Yetkili Makamlar artık diğer ülkedeki apostillerin alıcıları ile doğrudan ilgilenmek zorunda kalmayacaklardır.

E-apostil ayrıca kamu belgelerin uluslararası dolaşımında, dökümanların doğrulanması işlemini de desteklemektedir. E-apostil bileşenini uygulayarak, Yetkili Makamlar, mevcut imza veritabanları ile bir e-apostil sistemini entegre edebilir, böylece dayanılan belgenin aslı ekranda kolayca doğrulanmış olur. E- kayıt bileşenini uygulayarak,  Yetkili Makamlar için apostilin aslının olağan olarak doğrulanması işlemeni daha kolaylaşacaktır.

Bugüne kadar 13 ülkeye ait 60’ın üzerinde yetkili makamlar tarafından en azından e-apostilin bir bileşeni uygulanmıştır. Uygulayan devletlerin listesi La Haye Konvansiyonunun internet sitesinde “Apostil Kısmı” altında mevcuttur, Türkiye gibi diğer devletler, bunlara Uruguay, İngiltere, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Avustralya da dahil olmak üzere e-apostil üzerine çalışmalarını sürdürmektedirler.

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
ÜYE İŞLEMLERİ


A1Haber - Poldy İnsan Kaynakları